Heart - Voice - Speech

Een sterke communicatieve performance is de grootste gave van ons menselijk bestaan!

Boeiend presenteren is een gave een kunde! 

Hierbij is connectie me je lichaam, je stem, je houding, de woorden die je kiest uiterst belangrijk.

Het vraagt om denkstimulerende communicatie, congruentie van je verbale uitingen en lichaamstaal.

Een natuurlijke glow en een sterke gezonde presence.

Dit vraagt om Karakter, kennis en kunde!

Vanuit het bedrijfsleven en beroepsopleidingen wordt hier een steeds groter beroep op gedaan,

Dit kan Flow & Frow, van Studio Flow absoluut voo ru betekenen met een andere inslag, unieke insteek,

nieuwe vormen van kennisgeving vanuit de prachtige mystieke verborgen Oosterse Wijsheid en Kunde.

Omvat het Mystieke, het Alchemistische, het totale menszijn,

de belangrijkste kernwaarden van jou unieke persoonlijkheid, de blauwdruk van jou bestaan. 

l

Vanuit het bedrijfsleven, bedrijfs- en beroepsopleidingen, maar ook vanuit het particuliere circuit een beroep gedaan op de logopedist als trainer en coach.

Binnen het bedrijfsleven is er behoefte aan optimale communicatie en performance, in zowel individuele gesprekken als tijdens groepsbijeenkomsten. We willen optimaal discussies met grote groepen kunnen leiden of langere telefoongesprekken kunnen voeren. Hierbij is het noodzakelijk goed verstaanbaar en hoorbaar te zijn.

Klantvriendelijkheid en conflicthantering kunnen staan of vallen met onvoldoende communicatievaardigheden.

De logopediste als coach/trainer schoolt, traint en coacht haar cliënten in het gebruik van de stem, spraak en de totale communicatie om de presentatievaardigheden zo optimaal te kunnen ontwikkelen. 


Stemcoaching

Spraak, taal en stemgebruik is altijd mijn grootste hobby geweest.

Het was dan ook geen wonder dat mijn eerste studie, logopedie was.

Nog steeds in al mijn workshops, lessen benadruk

ik de kracht van het gesproken woord.

Er is geen grotere kracht dan taal, de woorden die je kiest en hoe je de stem gebruikt.

Logopedie Stemcoaching.

oe zet jij jouw unieke stem prachtig en krachtig in?

Dit is vooral voor mensen die een stem nodig hebben bij hun beroep

en beroepssprekers, docenten, trainers en performers.

Vanuit een speelse en vernieuwende inzichten gaan we jouw stem naar voren halen

en meer trainen zodat deze krachtig, helder en duidelijk over komt!

We maken gebruik van:

• ademtrechnieken,

• mindfulness

• vsiualisatie en meditatie

• logopedische therapie.

 

ONLINE TAALTRAINING

SLP Speech Language Pathology,

Gecertifeerd Engelstalige Logopedist.

Online taaltherapieprogramma, 

0