‚Äč

Stemcoaching, Logopedie

Spraak, taal en stemgebruik is altijd mijn grootste hobby geweest.

Het was dan ook geen wonder dat mijn eerste studie, logopedie was.

Nog steeds in al mijn workshops, lessen en behandelingen bedruk ik de

kracht van het gesproken woord. 

Er is geen grotere kracht dan taal, de woorden die je kiest en hoe je de stem gebruikt.

De therapie die ik nu vanuit logopedie speciefiek geef is stemcoaching.

Hoe zet jij jouw unieke stem prachtig en krachtig in?

Dit is vooral voor mensen die een stem nodig hebben bij hun beroep en beroepssprekers:

docenten, trainers en performers.

Vanuit een speelse en vernieuwende inzichten gaan we jouw stem naar voren halen en

meer trainen zodat deze krachtig, helder en duidelijk over komt! 

We maken gebruik van

*ademtrechnieken, mindfulness, vsiualisatie en meditatie + logopedische training.

Indien er last is van letterlijke keelklachten, kan accupressuur / accupunctuur ondersteunend

deel uitmaken van de behandeling.